Als directie, opdrachtgever, projectmanager, projectleider in een project is het van belang om contextueel de organisatie waarvoor je werkzaam bent te kunnen aanschouwen. Je helpt de organisatie mee om de waarden van de organisatie scherp te krijgen door middel van business modelling. Een effectief hulpmiddel om op 1 A4 jouw organisatie in kaart te brengen. Veelal in de voorbereidende fase van jouw project. Hiermee maak je het vertrekpunt van jouw project scherp.

1. Workshop: Ontdek jouw essentie

De tijd dat een businessmodel jarenlang aan alle eisen voldeed, is voorbij. Concurrentie, behoeften van klanten en technologische mogelijkheden veranderen voortdurend, vaak op een onvoorspelbare manier. Het zijn turbulente tijden. Organisaties zijn naarstig op zoek naar nieuwe markten of naar alternatieve manieren om binnen bestaande markten winstgevend te blijven. En vragen zich af hoe ze kunnen inspelen op veranderingen in hun omgeving. Want als men zich niet voorbereidt op mogelijke koerswijzigingen, wordt je vandaag of morgen geconfronteerd met concurrenten die dat wel doen. Je kunt dus maar beter proactief verkennen wat de mogelijkheden zijn binnen jouw businessmodel.

Het doel is het geven van een 3-daagse praktische masterclass om jouw toekomstbestendige businessmodel vorm te geven.

Welk Businessmodel past nu het beste bij jouw bedrijf en jouw organisatiestructuur? Op praktische wijze worden de verschillende stappen doorlopen om tot een goed uitgewerkt en consistent businessmodel te komen. Met praktische gereedschappen die je helpen over de verschillende bouwstenen van het businessmodel na te denken, ben je in staat om de theorie te koppelen aan de werksituatie, zodat je ze kunt toepassen in je dagelijkse praktijk om nieuwe paden te verkennen.

Voorbereiding deelnemers
Om de deelnemers zo concreet mogelijk in deze 3-daagse Masterclass te laten leren, ontvangen de deelnemers drie weken voorafgaand aan de training een vragenlijst. Zo wordt er ingespeeld op de behoeften van alle deelnemers.

Hand-out
De deelnemers ontvangen in de training een hand-out van de gehanteerde sheets die ook een handvat biedt in de dagelijkse praktijk.

Gedurende de training
In de training is sprake van een continue afwisseling in de wijze waarop de stof wordt gebracht. Dit zal op een interactieve en energieke manier gebeuren. Oefenen staat centraal en er is ruimte voor zelf ingebrachte praktijksituaties. Hierbij staan de leerbehoeften van de deelnemers centraal.

Op de laatste dag wordt met de deelnemers het geleerde besproken. Specifieke behoeften van deelnemers worden tijdens deze dag opgepakt. Gedacht kan worden aan een intervisie, rollenspellen, een verdere verdiepingsslag als het gaat om het verder kunnen definiëren van het projectplan.

Output van de training
Met business modelling breng je alle zaken die van belang zijn voor een bedrijf in kaart:
- Je ontwikkelt zelfinzicht wat de mogelijkheden zijn binnen je businessmodel. Aan de hand van deze modellen kun je bepalen of en waar je moet ingrijpen.
- Je hebt parate basiskennis van de verschillende analyse modellen als bouwstenen van een businessmodel.
- Je krijgt inzicht in het ontwikkelen van producten en diensten die klanten ook echt willen. Je leert je klanten echt te begrijpen waarom ze zaken met je doen.
- Je leert je business daarop te baseren door middel van het ontwerpen van klantgestuurde businessmodellen en krachtige waardeproposities, zoals Osterwalder, Houtgraaf & Bekkers en Van der Pijl vanuit de theorie samenhang in geven.
- Je kent de belangrijkste kernbegrippen, de uitgangspunten en de raakvlakken en gaat voortdurend kritisch na of de theorie van toepassing is op situaties die je tegenkomt in de praktijk.
- Je kan de overeenkomsten en verschillen ertussen benoemen en aangeven wat de mogelijke consequenties zijn bij de toepassing van nieuwe businessmodellen.

Aan het eind van de 3 dagen kan je een verbeteradvies geven van je nieuwe waardepropositie met onderbouwing van het klantgestuurde businessmodel.

Borging
De borging van de training in de dagelijkse praktijk van de deelnemer is cruciaal. Aan het eind van de training vullen deelnemers een persoonlijke actieplanner in met individuele leerpunten en acties.

De adviseur/trainer
Vanuit de laatste wetenschappelijke trends en inzichten wordt de praktische training door Maike van Meulen verzorgd. Met haar 15 jaar ervaring in business-, project- en verandermanagement geeft zij een inspirerende en energieke training. De deelnemers worden op inspirerende wijze getriggerd om anders te kijken naar het business model. In deze interactieve training inspireert en leert zij deelnemers om op een professionele en succesvolle wijze om te gaan met het business model.

Planning en locatie

Incompany op aanvraag of in zijn geheel uitbesteed aan de Creatie Academy waarbij u volledig wordt ontzorgt. Neem contact met ons op voor een op maat voorstel. 

€1.950,- excl. btw, incl. certificaat, 3 keer lunch, koffie en thee.

Als directie, opdrachtgever, projectmanager, projectleider in een project is het van belang om contextueel de organisatie waarvoor je werkzaam bent te kunnen aanschouwen. Je helpt de organisatie mee om de waarden van de organisatie scherp te krijgen door middel van business modelling. Een effectief hulpmiddel om op 1 A4 jouw organisatie in kaart te brengen. Veelal in de voorbereidende fase van jouw project. Hiermee maak je het vertrekpunt van jouw project scherp.

2. Workshop: Maak van jouw perfectionisme een kracht.

De tijd dat een businessmodel jarenlang aan alle eisen voldeed, is voorbij. Concurrentie, behoeften van klanten en technologische mogelijkheden veranderen voortdurend, vaak op een onvoorspelbare manier. Het zijn turbulente tijden. Organisaties zijn naarstig op zoek naar nieuwe markten of naar alternatieve manieren om binnen bestaande markten winstgevend te blijven. En vragen zich af hoe ze kunnen inspelen op veranderingen in hun omgeving. Want als men zich niet voorbereidt op mogelijke koerswijzigingen, wordt je vandaag of morgen geconfronteerd met concurrenten die dat wel doen. Je kunt dus maar beter proactief verkennen wat de mogelijkheden zijn binnen jouw businessmodel.

Het doel is het geven van een 3-daagse praktische masterclass om jouw toekomstbestendige businessmodel vorm te geven.

Welk Businessmodel past nu het beste bij jouw bedrijf en jouw organisatiestructuur? Op praktische wijze worden de verschillende stappen doorlopen om tot een goed uitgewerkt en consistent businessmodel te komen. Met praktische gereedschappen die je helpen over de verschillende bouwstenen van het businessmodel na te denken, ben je in staat om de theorie te koppelen aan de werksituatie, zodat je ze kunt toepassen in je dagelijkse praktijk om nieuwe paden te verkennen.

Voorbereiding deelnemers
Om de deelnemers zo concreet mogelijk in deze 3-daagse Masterclass te laten leren, ontvangen de deelnemers drie weken voorafgaand aan de training een vragenlijst. Zo wordt er ingespeeld op de behoeften van alle deelnemers.

Hand-out
De deelnemers ontvangen in de training een hand-out van de gehanteerde sheets die ook een handvat biedt in de dagelijkse praktijk.

Gedurende de training
In de training is sprake van een continue afwisseling in de wijze waarop de stof wordt gebracht. Dit zal op een interactieve en energieke manier gebeuren. Oefenen staat centraal en er is ruimte voor zelf ingebrachte praktijksituaties. Hierbij staan de leerbehoeften van de deelnemers centraal.

Op de laatste dag wordt met de deelnemers het geleerde besproken. Specifieke behoeften van deelnemers worden tijdens deze dag opgepakt. Gedacht kan worden aan een intervisie, rollenspellen, een verdere verdiepingsslag als het gaat om het verder kunnen definiëren van het projectplan.

Output van de training
Met business modelling breng je alle zaken die van belang zijn voor een bedrijf in kaart:
- Je ontwikkelt zelfinzicht wat de mogelijkheden zijn binnen je businessmodel. Aan de hand van deze modellen kun je bepalen of en waar je moet ingrijpen.
- Je hebt parate basiskennis van de verschillende analyse modellen als bouwstenen van een businessmodel.
- Je krijgt inzicht in het ontwikkelen van producten en diensten die klanten ook echt willen. Je leert je klanten echt te begrijpen waarom ze zaken met je doen.
- Je leert je business daarop te baseren door middel van het ontwerpen van klantgestuurde businessmodellen en krachtige waardeproposities, zoals Osterwalder, Houtgraaf & Bekkers en Van der Pijl vanuit de theorie samenhang in geven.
- Je kent de belangrijkste kernbegrippen, de uitgangspunten en de raakvlakken en gaat voortdurend kritisch na of de theorie van toepassing is op situaties die je tegenkomt in de praktijk.
- Je kan de overeenkomsten en verschillen ertussen benoemen en aangeven wat de mogelijke consequenties zijn bij de toepassing van nieuwe businessmodellen.

Aan het eind van de 3 dagen kan je een verbeteradvies geven van je nieuwe waardepropositie met onderbouwing van het klantgestuurde businessmodel.

Borging
De borging van de training in de dagelijkse praktijk van de deelnemer is cruciaal. Aan het eind van de training vullen deelnemers een persoonlijke actieplanner in met individuele leerpunten en acties.

De adviseur/trainer
Vanuit de laatste wetenschappelijke trends en inzichten wordt de praktische training door Maike van Meulen verzorgd. Met haar 15 jaar ervaring in business-, project- en verandermanagement geeft zij een inspirerende en energieke training. De deelnemers worden op inspirerende wijze getriggerd om anders te kijken naar het business model. In deze interactieve training inspireert en leert zij deelnemers om op een professionele en succesvolle wijze om te gaan met het business model.

Planning en locatie

Incompany op aanvraag of in zijn geheel uitbesteed aan de Creatie Academy waarbij u volledig wordt ontzorgt. Neem contact met ons op voor een op maat voorstel. 

€1.950,- excl. btw, incl. certificaat, 3 keer lunch, koffie en thee.

Als directie, opdrachtgever, projectmanager, projectleider in een project is het van belang om contextueel de organisatie waarvoor je werkzaam bent te kunnen aanschouwen. Je helpt de organisatie mee om de waarden van de organisatie scherp te krijgen door middel van business modelling. Een effectief hulpmiddel om op 1 A4 jouw organisatie in kaart te brengen. Veelal in de voorbereidende fase van jouw project. Hiermee maak je het vertrekpunt van jouw project scherp.

3. Workshop: Manifesteer jouw toekomstdroom.

De tijd dat een businessmodel jarenlang aan alle eisen voldeed, is voorbij. Concurrentie, behoeften van klanten en technologische mogelijkheden veranderen voortdurend, vaak op een onvoorspelbare manier. Het zijn turbulente tijden. Organisaties zijn naarstig op zoek naar nieuwe markten of naar alternatieve manieren om binnen bestaande markten winstgevend te blijven. En vragen zich af hoe ze kunnen inspelen op veranderingen in hun omgeving. Want als men zich niet voorbereidt op mogelijke koerswijzigingen, wordt je vandaag of morgen geconfronteerd met concurrenten die dat wel doen. Je kunt dus maar beter proactief verkennen wat de mogelijkheden zijn binnen jouw businessmodel.

Het doel is het geven van een 3-daagse praktische masterclass om jouw toekomstbestendige businessmodel vorm te geven.

Welk Businessmodel past nu het beste bij jouw bedrijf en jouw organisatiestructuur? Op praktische wijze worden de verschillende stappen doorlopen om tot een goed uitgewerkt en consistent businessmodel te komen. Met praktische gereedschappen die je helpen over de verschillende bouwstenen van het businessmodel na te denken, ben je in staat om de theorie te koppelen aan de werksituatie, zodat je ze kunt toepassen in je dagelijkse praktijk om nieuwe paden te verkennen.

Voorbereiding deelnemers
Om de deelnemers zo concreet mogelijk in deze 3-daagse Masterclass te laten leren, ontvangen de deelnemers drie weken voorafgaand aan de training een vragenlijst. Zo wordt er ingespeeld op de behoeften van alle deelnemers.

Hand-out
De deelnemers ontvangen in de training een hand-out van de gehanteerde sheets die ook een handvat biedt in de dagelijkse praktijk.

Gedurende de training
In de training is sprake van een continue afwisseling in de wijze waarop de stof wordt gebracht. Dit zal op een interactieve en energieke manier gebeuren. Oefenen staat centraal en er is ruimte voor zelf ingebrachte praktijksituaties. Hierbij staan de leerbehoeften van de deelnemers centraal.

Op de laatste dag wordt met de deelnemers het geleerde besproken. Specifieke behoeften van deelnemers worden tijdens deze dag opgepakt. Gedacht kan worden aan een intervisie, rollenspellen, een verdere verdiepingsslag als het gaat om het verder kunnen definiëren van het projectplan.

Output van de training
Met business modelling breng je alle zaken die van belang zijn voor een bedrijf in kaart:
- Je ontwikkelt zelfinzicht wat de mogelijkheden zijn binnen je businessmodel. Aan de hand van deze modellen kun je bepalen of en waar je moet ingrijpen.
- Je hebt parate basiskennis van de verschillende analyse modellen als bouwstenen van een businessmodel.
- Je krijgt inzicht in het ontwikkelen van producten en diensten die klanten ook echt willen. Je leert je klanten echt te begrijpen waarom ze zaken met je doen.
- Je leert je business daarop te baseren door middel van het ontwerpen van klantgestuurde businessmodellen en krachtige waardeproposities, zoals Osterwalder, Houtgraaf & Bekkers en Van der Pijl vanuit de theorie samenhang in geven.
- Je kent de belangrijkste kernbegrippen, de uitgangspunten en de raakvlakken en gaat voortdurend kritisch na of de theorie van toepassing is op situaties die je tegenkomt in de praktijk.
- Je kan de overeenkomsten en verschillen ertussen benoemen en aangeven wat de mogelijke consequenties zijn bij de toepassing van nieuwe businessmodellen.

Aan het eind van de 3 dagen kan je een verbeteradvies geven van je nieuwe waardepropositie met onderbouwing van het klantgestuurde businessmodel.

Borging
De borging van de training in de dagelijkse praktijk van de deelnemer is cruciaal. Aan het eind van de training vullen deelnemers een persoonlijke actieplanner in met individuele leerpunten en acties.

De adviseur/trainer
Vanuit de laatste wetenschappelijke trends en inzichten wordt de praktische training door Maike van Meulen verzorgd. Met haar 15 jaar ervaring in business-, project- en verandermanagement geeft zij een inspirerende en energieke training. De deelnemers worden op inspirerende wijze getriggerd om anders te kijken naar het business model. In deze interactieve training inspireert en leert zij deelnemers om op een professionele en succesvolle wijze om te gaan met het business model.

Planning en locatie

Incompany op aanvraag of in zijn geheel uitbesteed aan de Creatie Academy waarbij u volledig wordt ontzorgt. Neem contact met ons op voor een op maat voorstel. 

€1.950,- excl. btw, incl. certificaat, 3 keer lunch, koffie en thee.

drs. Maike van Meulen is een sociaal organisatorische bedrijfskundige met 15 jaar Organisatie, Project en Verander ervaring. Als eigenaar en spreker van de Creatie Academy staat zij inmiddels bekend onder haar filosofie ‘’1% succes iedere dag is 365% succes ieder jaar’’. 

 

Boek Maike als spreker

Wil je Maike boeken als spreker op jouw evenement? Gefeliciteerd! Laat hieronder je gegevens achter en wij nemen z.s.m. contact met jou op.

Bekijk mijn video's als spreker