Drs. Maike van Meulen

Oprichter Creatie Academy, Future Proof Project expert, internationaal spreker, Trend Watcher

Spreker: 1% succes per dag is 365% succes per jaar

In 2027 worden er wereldwijd bijna 90 miljoen projectmanagers gevraagd. Het is en blijft een belangrijke functie die veel vraagt van de projectmanager en de betrokken omgeving. Omtrent leiderschap, veranderkunde en de weg naar projectsucces. Ben jij future proof? En wat draagt jouw persoonlijk leiderschap hieraan bij? Wat is de kracht van ons veranderkundig brein? Zijn wij als mens op te stretchen? Ik vertel over de laatste inzichten om te komen tot jouw projectsucces die óók kan leiden tot een verhoogde organisatiesucces.

Dr. Rick Aalbers

Associate Professor Strategie en Innovatie Radboud Universiteit

Workshop: optimaliseren van formele en informele organisatienetwerken

Innovatie is het vermogen van organisaties om zichzelf te vernieuwen, hetgeen de basis is voor toekomstig concurrentievoordeel. Niettemin wordt het structureren van innovatie vaker gezien als een 'contradictio in terminis' dan als een levensvatbare strategische doelstelling. Een belangrijke reden voor deze discrepantie is dat het genereren van innovatieve resultaten sterk verankerd is in de onderliggende structuren van samenwerking tussen werknemers. Rick Aalbers behandelt deze dag het belang van de relatie tussen de formele en informele menselijke samenwerking binnen organisaties en hoe projectorganisaties hieraan bij kunnen dragen.

Paul Tjallinks

Project- en programmamanager Aeres

Interactieve spreker: vanuit de praktijk vertel ik over het blijvende belang van Governance. Oftewel; het fundament van je project. Goede governance is belangrijk voor iedereen. Het borgt dat de wensen van de eigenaren en van alle belanghebbenden worden gerespecteerd. Het stelt een aantal duidelijke rollen en verwantwoordelijkheden voor het management. Het bespaart iedereen die betrokken is bij het maken van beslissingen veel tijd en pijn. Maar hoe ga je hiermee om met de mensen in jouw omgeving?

Sabine van der Hulst

Human Profiling Expert

Workshop: de kracht van woord en gedrag

Leer je omgeving nog beter begrijpen op weg naar projectsucces! Wetenschappers hebben bewezen, dat woord en gedrag aan elkaar gekoppeld zijn. Daaruit kan gesteld worden dat inconsistenties in woord en gedrag veel zeggen over de mentale positie waarin iemand zich bevindt. Je leert tijdens deze workshop het stellen van de juiste vraag op het juiste tijdstip, om te kijken naar lichaamstaal en luisteren naar woorden om juist die woorden te kunnen horen die niet gezegd worden.

Hank Koeslag

Specialist Interpersoonlijke Relaties

Workshop: Communicatie in samenwerking

Wat is er te ontdekken in het samenspel tussen jou en de ander? In deze actieve workshop ga je ontdekken dat met het leggen van contact met de ander je prachtige resultaten kunt behalen. Met concrete acties en inspiratie om nóg beter te worden in het managen van je omgeving.

Jacob van Hoek

Expert Strategisch Projectmanagement

Workshop: Strategisch Projectmanagement bij (dreigend) vastlopen van je project

Wat kun je doen als je project vastloopt en hoe boor je je probleemoplossend vermogen aan? Strategie is een wijze om te kiezen uit alternatieven. Een goede strategie bevat een heldere bestemming en een duidelijke route. Met een duidelijk verband tussen je bestemming en je route ben je in staat om onderweg alternatieve wegen te bewandelen om toch op koers te blijven met je project. Hoe je aan je strategie komt? Ervaar het tijdens deze workshop!

Peter Nouwen

Ik ben mezelf, en jij?

Workshop: Teamontwikkeling op basis van vertrouwen

Binnen een cultuur van vertrouwen durven medewerkers en leidinggevenden elkaar de waarheid te vertellen, die keihard nodig is om binnen de context van gezamenlijke inspanningen en gezamenlijke doelen een project tot een succes te brengen. Wat is nodig voor vertrouwen en hoe kom je daartoe samen met jouw collega's?

Drs. Matthijs Lodder

Manager Portfolio, Programma's en Projecten NS Reizigers

Interactieve Spreeksessie: Om succes in een project te realiseren is het cruciaal dat projecten daadwerkelijk, meetbaar bijdragen aan de strategie van de organisatie. Dit betekent dat zowel de strategie en de concrete doorvertaling ervan helder moeten zijn als wel dat de bijdrage van het project aan deze doelstellingen meetbaar zijn. Door middel van een praktijkcasus neem ik je mee in dit actuele verhaal binnen  NS en zullen prikkelende stellingen voorgelegd worden waarmee we met elkaar in discussie kunnen gaan.

Ir. Michiel Doorn

Expert in Serious Games

Workshop: Serious Games voor vooruitgang?

Tijdens mijn workshop gaat het om ervaringsgericht leren en veranderen. Doe mee! Ik heb een achtergrond in projectmanagement, de techniek, toegepast onderzoek en training. Vanuit (complexe) projectopgaven ben ik altijd op zoek naar nieuwe methodes om toe te passen en ben ik enthousiast geworden over serious games (bordspellen). Hoe kan dit vanuit storytelling bijdragen aan verbeterde samenwerking in teams om te komen tot je resultaat?

Marieke Franken

De Creatieve Teamcoach van Nederland

Workshop: Creativiteit voor projectsucces

Projectsucces heeft alles te maken met samenwerken en daarin het tegenkomen van barrières. Samenwerken is de sleutel én tegelijkertijd het moeilijkste wat er is. Ik leer projectmanagers hoe zij een team creëren waarin mensen zichzelf durven uitspreken, intiatief nemen en eigenaarschap ontwikkelen. Het probleemoplossend vermogen wordt ook gestimuleerd door gebruik te maken van creatieve tools. Tijdens het festival ervaar jij de eerste stap. Ook neem je de tools mee in een handig & praktisch werkboek.

Robert Verboon

Eigenaar Goedemiddag! en Projectexpert

Spreeksessie: vakjargon en methodieken of klantbeleving?

Wanneer is een project succesvol en wanneer is een opdrachtgever blij? Behalen we die punten door simpelweg de bekende projectmethodieken in te zetten, of is daar meer voor nodig? Vanuit mijn praktijkervaring als eigenaar/ projectmanager bij een IT leverancier ga ik in op de soft skills van een projectmanager die bijdragen aan een succesvol project, en een goede relatie met de opdrachtgever. Ook wanneer je project niet loopt zoals verwacht. Hoe ga je om met de drukte van projecten en het behoud van je klantrelaties? Ik deel mijn praktijkervaringen graag met je!

Cathelijne de Vries

Projectmanager, Verandermanager, Storyteller

Workshop: zin & onzin van verhalen bij projecten en veranderingen
Storytelling, de zoveelste hype die toch niet blijft. Waar of niet? Wat kan een verhaal meer bijdragen aan een project of verandering dan een slide met 5 bullets? Wat is een verhaal eigenlijk? En kun je verhalen wel gebruiken in een zakelijke context, of kun je je verhalen maar beter houden voor in de kroeg? Hier vertel ik je tijdens de workshop meer over. Vanuit mijn eigen verhaal en ervaring, maar ook vanuit nieuwsgierigheid naar jouw verhaal en mening!

Partners

Hieronder vind je een overzicht van onze partners. En daar zijn wij trots op!